M. BÜLENT DENİZ

Categories: Panel Konuşmacıları

Mehmet Bülent Deniz, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1988 yılından bu yana İstanbul’da hukuk danışmanlığı ve avukatlık yapmaktadır.  1997’de kurmuş olduğu, 11 yıl süre ile Genel Başkanı olarak görev yaptığı Tüketiciler Birliği; kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği etkinlikler, kampanyalar, açtığı davalar, on binlerce tüketiciye ulaştırdığı ücretsiz hukuki yardım ve benzeri çalışmaları ile uluslararası sivil toplum örgütü niteliği kazanmıştır.

Deniz, Hasta Hakları Kurulları’nın kurulması ve mevzuatının yürürlüğe girmesini sağladı. Merkez bünyesinde özellikle genç hukukçuların mesleki ve entelektüel nosyonlarını geliştirecek çalışmalar gerçekleştirdi. Sivil toplum örgütlerinin iletişimi ve dayanışmasını kolaylaştıran en büyük sivil iletişim ağı ile Türkiye’de sivil toplum örgütlenmesine olumlu katkıda bulundu. Güvenli Gıda olgusuna yönelik birçok oluşumun doğmasına yol açtı. Düşünce özgürlüğü konusunda, birçoğu uluslararası boyutta girişim ve eylemlilik sürecinde yer aldı.

İnsan hakları, tüketici hakları, hasta ve hasta yakını hakları, sivil itaatsizlik, sivil toplum örgütlenmesi hususlarında çeşitli kurum ve kuruluşlarda konsey delegesi, meclis üyesi, bölge temsilcisi, kurul üyesi, aktivist olarak rol oynamıştır. Birçok derneğin kurucusu, yönetim kurulu üyesi ve üyelik pozisyonunda da bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir.