“AFETLERDE SİVİL TOPLUM DAYANIŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” PANELİ

Panel, “Afetlerde Sivil Toplum Dayanışması ve Sürdürülebilirlik” başlığı altında gerçekleştirilecektir.

Küreselleşmenin etkisiyle dünya ve günümüz toplumları ile birlikte sivil toplum da çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle toplumun tüm katmanlarında var olan ve rol alan sivil toplumun, potansiyel riskler karşısında daha sürdürülebilir ve kapsayıcı politikalar üretmesi beklenmektedir.

Zeminin hassas olduğu dönemlerde sivil toplumdan beklenen krizleri fırsata çevirmektir. Bu kapsamda “Dayanıklı Sivil Toplum” gündemiyle yola çıktığımız Sivil Toplum Zirvesi’nde şu sorulara cevap bulmaya çalışacağız:

  • Sivil toplumun sosyal çevreye katkısı nedir?
  • Esneklik ve dayanıklılık sivil toplum için ne ifade eder?
  • Dirençli toplum için sivil topluma düşen rol nedir?
  • Dayanıklı sivil toplumda sürdürülebilirliğin yöntemleri nelerdir?
  • Sivil toplumun güçlenmesi konusunda yapılması gereken çalışmalar nasıl şekillenmeli?

MODERATÖR: Melike Çağlıyan

Turgay Aldemir, Afetlerde Sivil Toplum Dayanışma

Evren Aydoğan, Kriz Süreçlerinde Dayanışma ve Sürdürülebilirlik

Av. M. Bülent Deniz, Afetlerde Hak Savunuculuğu

TURGAY ALDEMİR

Categories: Panel Konuşmacıları

Turgay Aldemir, 1987 yılında Gaziantep üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne yerleşmiştir. Aynı yıllarda Gaziantep’te arkadaşları ile birlikte kitabevi, radyo ve vakıf kuruculuğu gibi faaliyetlerde bulunmuş, dünyanın değişik bölgelerinde yardım, eğitim ve kültürel çalışmalara katılmıştır.

Turgay Aldemir, İslam dünyasının çeşitli bölgelerindeki sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal hareketlerinin çalışmaları üzerine araştırmalar yapmış, 2006 yılında hedef ve fikir birlikteliğine sahip vakıf ve derneklerin çatı kuruluşu olan Anadolu Platformunun kurucuları arasında yer almıştır.

Çeşitli panel ve çalıştaylarda tebliğler sunmuş, gazete ve dergilerde çeşitli alanlarda makaleleri yayınlanmıştır. Turgay Aldemir’in Arapçaya da çevrilen “Tarihin Nöbet Değişiminde Zamanın Ruhu”,”O’na Yolculuk”, “Bilgi ve Bilinç” ve ” Muhasebeden İnşaya Aklı Selim” yayınlanmış kitaplarıdır.

TURGAY ALDEMİR

Turgay Aldemir, 1987 yılında Gaziantep üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne yerleşmiştir....

EVREN AYDOĞAN

Categories: Panel Konuşmacıları

Evren AYDOĞAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında doktora adayıdır. Uluslararası İlişkiler alanında lisans (Ankara Üniversitesi Üniversitesi, Ankara) ve
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesine (Boğaziçi Üniversitesi,
İstanbul) sahiptir. 5 yıldır IDEMA'da yönetim kurulu üyesi ve 2 yıldır İhtiyaç Haritası İcra
Direktörü olarak görev yapmaktadır. Bugüne kadar sosyal kalkınma, yerel kalkınma, insani
yardım alanlarında pek çok farklı kurumda ve projede görev almıştır.

EVREN AYDOĞAN

Evren AYDOĞAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu...

M. BÜLENT DENİZ

Categories: Panel Konuşmacıları

Mehmet Bülent Deniz, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1988 yılından bu yana İstanbul’da hukuk danışmanlığı ve avukatlık yapmaktadır.  1997’de kurmuş olduğu, 11 yıl süre ile Genel Başkanı olarak görev yaptığı Tüketiciler Birliği; kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği etkinlikler, kampanyalar, açtığı davalar, on binlerce tüketiciye ulaştırdığı ücretsiz hukuki yardım ve benzeri çalışmaları ile uluslararası sivil toplum örgütü niteliği kazanmıştır.

Deniz, Hasta Hakları Kurulları’nın kurulması ve mevzuatının yürürlüğe girmesini sağladı. Merkez bünyesinde özellikle genç hukukçuların mesleki ve entelektüel nosyonlarını geliştirecek çalışmalar gerçekleştirdi. Sivil toplum örgütlerinin iletişimi ve dayanışmasını kolaylaştıran en büyük sivil iletişim ağı ile Türkiye’de sivil toplum örgütlenmesine olumlu katkıda bulundu. Güvenli Gıda olgusuna yönelik birçok oluşumun doğmasına yol açtı. Düşünce özgürlüğü konusunda, birçoğu uluslararası boyutta girişim ve eylemlilik sürecinde yer aldı.

İnsan hakları, tüketici hakları, hasta ve hasta yakını hakları, sivil itaatsizlik, sivil toplum örgütlenmesi hususlarında çeşitli kurum ve kuruluşlarda konsey delegesi, meclis üyesi, bölge temsilcisi, kurul üyesi, aktivist olarak rol oynamıştır. Birçok derneğin kurucusu, yönetim kurulu üyesi ve üyelik pozisyonunda da bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir.

M. BÜLENT DENİZ

Mehmet Bülent Deniz, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur....

MELİKE ÇAĞLIYAN

Categories: Moderatör

4 Ağustos 1997 doğumlu sosyal girişimci. Sivil toplum alanında çalışmaya 14 yaşında bireysel olarak başladı. Pek çok sosyal farkındalık projesinde görev alan Çağlıyan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur. Bir Küçük Mucize Topluluğu’nu kurarak, dernek faaliyetleriyle birlikte çalışmalarını yürüten Çağlıyan, Bir Küçük Mucize Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olup hala görevine Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir. Aynı zamanda sosyal politikalar alanında çalışmayı sürdürmektedir.

MELİKE ÇAĞLIYAN

4 Ağustos 1997 doğumlu sosyal girişimci. Sivil toplum alanında çalışmaya...