Gençler Tartışıyor

“Afet öncesi STK’ların yeterliliklerinin belirlenmesi ve afet sonrasında bu STK’ların yetkinliklerine göre iş bölümüne gitmeleri zorunluluğu getirilmelidir.”

Moderatör: Yavuz Yiğit

Münazırlar

Yavuz Yiğit, Münazara Hitabet Derneği Başkanı

Eyüp Taha Yıldırım, Boğaziçi Üniversitesi

Galip Eren Abat, Boğaziçi Üniversitesi

Gül Su Bulut, Stajyer Avukat

Ahmet Arif Harmansa, Stajyer Avuka