Sivil Toplum Ödülleri

Sivil Toplum ÖdülleriÖdüller Hakkında

STA tarafından düzenlenen Sivil Toplum Zirvesi'nin önemli faaliyetlerinden biri olan Sivil Toplum Ödülleri, sivil toplum alanında yenilikçi ve özgün çalışma gerçekleştiren kişi ve kurumları teşvik etmek için veriliyor. Ödüller; sivil toplum çalışmalarında özgün, etki alanı yüksek ve sürdürülebilir çalışmaların ortaya konmasını ve alandaki yeni ve nitelikli çalışmaların teşvik edilmesini amaçlıyor.

Gönüllülük Ödülü

ödül_tekli

Gönüllülük Ödülü ile sivil toplumda gönüllüğü teşvik etmek, toplumda etki alanı yüksek ve toplumsal fayda oluşturan çalışmalara dikkat çekmek hedeflenmiştir. Gönüllülük Ödülü, sadece şahıslara verilmektedir.

Öne Çıkan Faaliyet Ödülü

ödül_tekli

Öne Çıkan Faaliyet Ödülü ile sivil toplum kuruluşlarının belirlediği bir toplumsal olay ya da durum karşısında süreci tanımlayarak yaratıcı çözüm getirmesi ve etki alanını genişletecek işbirliği temelli çalışmalar ortaya koyması hedeflenmiştir. Öne Çıkan Faaliyet Ödülü, kurumlara verilmektedir.

Yenilikçi STK Ödülü

ödül_tekli

Yenilikçi STK Ödülü ile çalışma alanında farklı uygulamalar sergileyen, bu anlamda istisnai katkılar sağlayan proje ve faaliyetler gerçekleştiren STK’lar hem çalışmalarının tanınırlığı hem de örneklik göstermesi adına ödüllendirilecektir. Yenilikçi STK Ödülü, kurumlara verilmektedir.

Krize Müdahale Ödülü

ödül_tekli

Kriz durumlarında etkili ve hızlı bir tepki kapasitesini vurgulayarak kriz yönetimi sürecinde sergilenen inovasyon, yaratıcılık ve toplumsal katılım gibi önemli özelliklere sahip bireyleri ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Bu ödül, insan haklarına saygı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı, paydaş memnuniyeti, kapasite geliştirme, açıklık ve şeffaflık gibi özelliklere odaklanan çalışmaları teşvik etmek amacını taşımaktadır.

Sürdürülebilir Proje Ödülü

ödül_tekli

Toplumun afet sonrasında iyileşme ve güçlenme sürecine uzun vadeli sürdürülebilir katkı sağlayan projeleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ödül, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun, çevresel ve toplumsal etkileri göz önünde bulunduran, aynı zamanda yerel topluluğun ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde tasarlanan kurumsal projeleri öne çıkarmayı hedeflemektedir.

Etkili İnsani Yardım Ödülü

ödül_tekli

Doğal afetler, kriz ve acil durum süreçlerinde STK’ların gerçekleştirdiği hızlı ve etkili yardım çabalarını, inovatif yöntemler kullanılarak oluşturulan toplumsal katılım ve etkili insani yardım faaliyetlerini öne çıkarmayı amaçlayan bir ödüldür.

Juri Heyeti

1. Ömer Torlak, Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi (Jüri Başkanı)

2. Davut Şanver, İLKE Vakfı

3. Funda Akyol, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği

4. Halit Bekiroğlu, İLKE Vakfı

5. Hüseyin Türkan, YEKDER

6. İbrahim Altan, Dr., Türk Kızılayı

7. M.İhsan Karaman, Prof. Dr., İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi

8. Kemal Öztürk, HaberTürk Gazetesi

9. Mehmet Ali Çalışkan, YADA Vakfı

10. Mehmet Bülent Deniz, Av., Tüketici Hakları Federasyonu Başkanı

11. Mehmet Lütfi Arslan, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

12. Nihat Alayoğlu, Prof. Dr., İstanbul Ticaret Odası

13. Ömer Çaha, Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi

14. Tarkan Oktay, Prof. Dr.,İstanbul Medeniyet Üniversitesi

STA Hakkında

Sivil toplumun konuları, sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi tüm paydaşlarına sunmak amacıyla kurulmuştur. Çalışma sahası; eğitim, araştırma ve raporlama olmakla birlikte STA, sivil toplumun dikkat noktalarına yönelik çalışmalarını hem ulusal hem de uluslararası sahada sürdürme hedefindedir. STA, geliştirdiği projeler ve araştırmalar ile STK’ların kapasite, üretim ve iletişim kabiliyetlerine yönelik odak çalışmalar yapmaktadır.

Detaylı Bilgi