SİVİL TOPLUM
ZİRVESİ

DAYANIKLI SİVİL TOPLUM

Zirveyi kaçırmayın! Dayanıklı Sivil Toplum
Sivil Toplum Zirvesi'ndeNeler Yer Alıyor?

SİVİL TOPLUM ÖDÜLLERİ

SİVİL TOPLUM ÖDÜLLERİ

Sivil Toplum Ödülleri, her yıl sivil toplum alanında gerçekleştirilen yenilikçi ve özgün çalışmaları yapan kişi ve kurumları teşvik etmek için verilir. Ödüller; sivil toplum alanında özgün, etki alanı yüksek ve sürdürülebilir çalışmaların ortaya konmasını ve alandaki yeni ve nitelikli çalışmaların teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda bu sene 3 farklı alanın yanında 3 farklı alanda afet özel ödülleri verilmektedir:

“Gönüllülük Ödülü”, “Öne Çıkan Faaliyet Ödülü”, “Yenilikçi STK Ödülü”, “Krize Müdahale Ödülü”, “Sürdürülebilir Proje Ödülü”, “Etkili İnsani Yardım Ödülü”

ANA KONUŞMA

“Dayanıklı Sivil Toplum” teması etrafında gerçekleştirilecek ana konuşma, aynı zamanda Zirve’nin simgesi olma özelliği taşımaktadır.

“AFETLERDE SİVİL TOPLUM DAYANIŞMASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” PANELİ

Sivil toplum alanının dayanıklılığının artması, kuşkusuz kurumsal yapılanması güçlü, etki alanı geniş, özgün, uzun vadeli ve sürdürülebilir projeler ortaya koyan STK’larla mümkün. Panel oturumunda ele alınacak konular ve gerçekleştirilecek sunumlarla mevcut tablonun açıklanması ve yarına bir projeksiyon tutulması hedeflenmektedir.

ETKİNLİKLER

5 Dakikada Anlat Bize

Sivil toplumun afet ve kriz süreçlerinde oluşturduğu etkili projelerin desteklenmesi ve yeni çalışmalara ilham olabilmesi amacıyla bu bölümde etkili dört örnek girişimin beşer dakikalık sürelerde dinleyicilerle buluşturulması hedeflenmektedir. 

Gençler Tartışıyor

Sivil toplumu gençler için talep edilebilir hale getirmek amacıyla sivil topluma özel bir gündemle münazara programı gerçekleştirilecektir. Toplumun önemli dinamikleri arasında yer alan sivil toplum konusunun gençler tarafından bir gösteri maçı çerçevesinde ele alınması amaçlanmıştır. Sivil Toplum Zirvesi 2023’te gençler sivil toplumu afet konusu üzerinden tartışacaklar.

Zirve Hakkında

Sivil Toplum Akademisi olarak ikincisini gerçekleştirdiğimiz Sivil Toplum Zirvesi 2 Aralık 2023 tarihinde Fatih Neslişah Sultan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor!

Zirve Hakkında

Türkiye ve Dünyada değişen ve gelişen dinamiklerle sivil toplumda yaşanan dönüşümü gündemine alan İLKE Vakfı, “Dayanıklı Sivil Toplum” gündemiyle gerçekleştireceği Sivil Toplum Zirvesi 2023’te şu sorulara cevap vermeyi hedefliyor: Sivil toplumun ve sivil topluma dair değer üreten insanların yaklaşımı nedir? Yaşananlar karşısında STK’lar değişime ne kadar açık ve hazır? STK’lar için sürdürülebilir gelecek nasıl mümkün olabilir? Sivil toplum için dayanıklılık ne ifade ediyor?

PROGRAM
Nerede?

Neslişah Sultan Kongre ve Kültür Merkezi
Fatih, İstanbul Karagümrük, Kaleboyu Cd. No:107, 34091 Fatih/İstanbul

Ne Zaman?

2 Aralık 2023, Cumartesi
13.00-18.00

Düzenleyen

İLKE VAKFI
Sivil Toplum Akademisi

STA Hakkında

Sivil toplumun konuları, sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi tüm paydaşlarına sunmak amacıyla kurulmuştur. Çalışma sahası; eğitim, araştırma ve raporlama olmakla birlikte STA, sivil toplumun dikkat noktalarına yönelik çalışmalarını hem ulusal hem de uluslararası sahada sürdürme hedefindedir. STA, geliştirdiği projeler ve araştırmalar ile STK’ların kapasite, üretim ve iletişim kabiliyetlerine yönelik odak çalışmalar yapmaktadır.

Detaylı Bilgi

KONUŞMACILAR

KADİR SANCAR

Categories: Anlat Bana, Anlat Bize

Kadir Sancar, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun olan Kadir Sancar, meslek hayatına aynı yıl Ürdün’de Koray İnşaat’ta başladı. 2006 yılında Enka İnşaat’ta Rusya Moskova ofisinde Sözleşme Mühendisi olarak görev yaptı. Ardından, 2008 yılında Mott MacDonald Danışmanlık Mühendislik firmasının Rusya şubesine Proje ve Maliyet Müdürü olarak atanarak, Rusya ve akabinde Türkiye ofislerinde toplam 10 yıl boyunca kamu-özel işbirliği, proje yönetimi ve proje finansmanı alanlarında altyapı, sağlık, ulaştırma, gayrimenkul ve havacılık projelerinde teknik danışmanlık hizmeti sundu.

2018 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB) Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürü olarak görevine başlayan Sancar, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik, enerji ve kaynak verimliliği alanlarında çok sayıda projenin finansmanı ve uygulanması süreçlerinde etkin rol oynadı. Bu dönemde aynı zamanda, Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlık şirketinin Yönetim Kurulu’nda yer aldı.
2021 yılından itibaren ihracat, dış ticaret, madeni yağ ve turizm alanlarında faaliyet gösteren aile şirketi Selka Şirketler Grubu’nda iş hayatına devam etmektedir.

Gençlik yıllarından itibaren farklı alanlarda sivil toplum faaliyetlerinde bulunan Kadir Sancar, 6 Şubat depreminin hemen ardından, deprem bölgesinde aşevi kurulmasına öncülük etmiştir. Gönüllü hareketi olarak başlayan ve daha sonra “Gönül Mutfağı” adını alan sivil inisiyatifin kurucularındandır. Kadir Sancar iş hayatındaki tecrübelerini sosyal sorumluluk projeleriyle birleştirerek topluma katkı sağlamaya devam etmektedir.

KADİR SANCAR

Kadir Sancar, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2004 yılında...

TURGAY ALDEMİR

Categories: Panel Konuşmacıları

Turgay Aldemir, 1987 yılında Gaziantep üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne yerleşmiştir. Aynı yıllarda Gaziantep’te arkadaşları ile birlikte kitabevi, radyo ve vakıf kuruculuğu gibi faaliyetlerde bulunmuş, dünyanın değişik bölgelerinde yardım, eğitim ve kültürel çalışmalara katılmıştır.

Turgay Aldemir, İslam dünyasının çeşitli bölgelerindeki sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal hareketlerinin çalışmaları üzerine araştırmalar yapmış, 2006 yılında hedef ve fikir birlikteliğine sahip vakıf ve derneklerin çatı kuruluşu olan Anadolu Platformunun kurucuları arasında yer almıştır.

Çeşitli panel ve çalıştaylarda tebliğler sunmuş, gazete ve dergilerde çeşitli alanlarda makaleleri yayınlanmıştır. Turgay Aldemir’in Arapçaya da çevrilen “Tarihin Nöbet Değişiminde Zamanın Ruhu”,”O’na Yolculuk”, “Bilgi ve Bilinç” ve ” Muhasebeden İnşaya Aklı Selim” yayınlanmış kitaplarıdır.

TURGAY ALDEMİR

Turgay Aldemir, 1987 yılında Gaziantep üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne yerleşmiştir....

EVREN AYDOĞAN

Categories: Panel Konuşmacıları

Evren AYDOĞAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında doktora adayıdır. Uluslararası İlişkiler alanında lisans (Ankara Üniversitesi Üniversitesi, Ankara) ve
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesine (Boğaziçi Üniversitesi,
İstanbul) sahiptir. 5 yıldır IDEMA'da yönetim kurulu üyesi ve 2 yıldır İhtiyaç Haritası İcra
Direktörü olarak görev yapmaktadır. Bugüne kadar sosyal kalkınma, yerel kalkınma, insani
yardım alanlarında pek çok farklı kurumda ve projede görev almıştır.

EVREN AYDOĞAN

Evren AYDOĞAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu...

M. BÜLENT DENİZ

Categories: Panel Konuşmacıları

Mehmet Bülent Deniz, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1988 yılından bu yana İstanbul’da hukuk danışmanlığı ve avukatlık yapmaktadır.  1997’de kurmuş olduğu, 11 yıl süre ile Genel Başkanı olarak görev yaptığı Tüketiciler Birliği; kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği etkinlikler, kampanyalar, açtığı davalar, on binlerce tüketiciye ulaştırdığı ücretsiz hukuki yardım ve benzeri çalışmaları ile uluslararası sivil toplum örgütü niteliği kazanmıştır.

Deniz, Hasta Hakları Kurulları’nın kurulması ve mevzuatının yürürlüğe girmesini sağladı. Merkez bünyesinde özellikle genç hukukçuların mesleki ve entelektüel nosyonlarını geliştirecek çalışmalar gerçekleştirdi. Sivil toplum örgütlerinin iletişimi ve dayanışmasını kolaylaştıran en büyük sivil iletişim ağı ile Türkiye’de sivil toplum örgütlenmesine olumlu katkıda bulundu. Güvenli Gıda olgusuna yönelik birçok oluşumun doğmasına yol açtı. Düşünce özgürlüğü konusunda, birçoğu uluslararası boyutta girişim ve eylemlilik sürecinde yer aldı.

İnsan hakları, tüketici hakları, hasta ve hasta yakını hakları, sivil itaatsizlik, sivil toplum örgütlenmesi hususlarında çeşitli kurum ve kuruluşlarda konsey delegesi, meclis üyesi, bölge temsilcisi, kurul üyesi, aktivist olarak rol oynamıştır. Birçok derneğin kurucusu, yönetim kurulu üyesi ve üyelik pozisyonunda da bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir.

M. BÜLENT DENİZ

Mehmet Bülent Deniz, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur....

OZAN SARIER

Categories: Anlat Bana, Anlat Bize

İtalya’nın Floransa şehrinde 1985 yılında doğan Ozan Sarıer, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik bölümünde kompozisyon ve teknoloji üzerine tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM)’nde ses mühendisliği ve ses tasarımı alanında araştırma görevlisi olarak eğitimine devam etmiştir. Doktora eğitimini 2020’de tamamladıktan sonra, İTÜ-MIAM ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almaya başlamıştır. Sarıer, birçok profesyonel kayıt projesinde kayıt, mis ve mastering mühendisi ve yapımcı olarak yer almıştır. Ağırlıklı olarak klasik müzik üzerine olmak üzere birçok müzik türünde çalışmaları bulunmaktadır. Üzerinde çalıştığı araştırma alanları insan-bilgisayar etkileşimi, etkileşim tasarımı, dijital ve yazılım müzik enstrümanları, sanal gerçeklik, bilgisayar destekli performans/kompozisyon ve benzeri konuları kapsamaktadır.

OZAN SARIER

İtalya’nın Floransa şehrinde 1985 yılında doğan Ozan Sarıer, lisans eğitimini...

Fatma Büşra Karakuş

Categories: Anlat Bana, Anlat Bize

Fatma Büşra Karakuş, İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji alanında lisans eğitimi almış ve ardından İstanbul Gelişim Üniversitesinde psikoloji üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Karakuş, İSTKA Sanatla Gelişim ve Bilişim Merkezi’nde Proje Koordinatörü olarak görev yapmakta ve aynı zamanda “Kardeşliğe Bir El Uzat” projesinin koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Fatma Büşra Karakuş

Fatma Büşra Karakuş, İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji alanında lisans eğitimi almış...

AYŞENUR DÖNMEZ

Categories: Anlat Bana, Anlat Bize

Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamlayan Ayşenur Dönmez, lisans eğitimi esnada Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitimini alarak mezun olmuştur. Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde PDR alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Aynı zamanda Yeryüzü Çocukları Derneği’nde Proje Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

AYŞENUR DÖNMEZ

Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamlayan...

MERVE ÖZKORKMAZ

Categories: Anlat Bana, Anlat Bize

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olan Merve Özkorkmaz, 4 Cities Urban Studies adı ile 4 başkent ve 6 üniversitede geçen bir master programını bitirmiştir. Mezuniyeti ile birlikte Birleşmiş Milletler Habitat’ın Kenya Nairobi yerleşkesinde Türkiye’nin son dönem kentleşmesini raporlamış, bir yandan sürdürülebilir kentsel projeler, adil coğrafyalar, kent ve ekoloji üzerine çalışmalar yürütürken, öte yandan Nairobi gecekondu bölgelerindeki dönüşüm projelerinde çalışmıştır. Pek çok ülkede bisiklet seyahatleri yaptıktan sonra memleketi Bolu’ya dönmüş ve ceviz yetiştirmeye ve mantar toplamaya başlamıştır. Temiz gıda arayışını takip eden temiz kozmetik arayışı Otama Kırkpınar markası ile agroekolojik üretim yapmaya başlamasına vesile olmuştur. Sapanca’nın Kırkpınar kasabasındaki imalathanesinde zehirsiz ve GDO’suz tohumlardan soğuk sıkım yağ yapmakta, kızartma yağından arap sabunu pişirmekte, mahalleliden kavanoz, karton toplayarak plastiksiz kargo hazırlamaktadır.

MERVE ÖZKORKMAZ

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olan Merve Özkorkmaz,...

Sık Sorulan Sorular

Zirve nerede olacak?

Zirve, Neşlişah Sultan Kültür Merkezi’nde olacak.

Karagümrük, Kaleboyu Cd. No:107, 34091 Fatih/İstanbul

Zirve kaç gün sürecek?

2 Aralık 2023 Cumartesi günü yapılacak Zirve, tek gün planlanmıştır.

Zirvede konuşulan konular kimi ilgilendirir?

Zirve, sivil toplum kuruluşlarında çalışan profesyoneller ve gönüllüler başta olmak üzere ilgili herkesin faydalanacağı sunumları içermektedir.

Zirveye katılım ücretsiz mi?

Zirveye katılım ücretsizdir.

Şehir dışından gelen katılımcılar için ulaşım ve konaklama desteğiniz var mı?

Şehir dışından gelen katılımcılar için ulaşım ve konaklama desteği bulunmamaktadır.

Size nasıl ulaşabilirim?

Her türlü soru, talep ve önerilerinizi sta@ilke.org.tr adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.