Sivil Toplum Zirvesi Raporu Yayımlandı

Ödül töreni, rapor sunumu ve panellerle “Geleceğin Sivil Toplumu” gündemiyle ilk kez gerçekleştirilen Sivil Toplum Zirvesi’nin çıktılarına bu rapordan ulaşabilirsiniz.

2022 Sivil Toplum Zirvesi Raporu
2022 Sivil Toplum Zirvesi'ndeNeler Yer Aldı?

Geleceğin Türkiyesinde Sivil Toplum

İLKE Vakfı’nın hazırladığı “Geleceğin Türkiyesinde Sivil Toplum” raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda sivil toplumun Türkiye’deki karşılığı tarihsel, siyasal, toplumsal ve kurumsal açıdan yeni bir bakışla ele alındı ve gelecekte gelişen, dönüşen, dengeli ve barışçıl bir toplumun inşasındaki rolü ve yeri tartışıldı.

SİVİL TOPLUM ÖDÜLLERİ

SİVİL TOPLUM ÖDÜLLERİ

2022 Sivil toplum ödülleri sahiplerini buldu. Sivil Toplum Ödülleri ile sivil toplum alanındaki çalışmalarda kalitenin yükseltilmesi, nitelikli çalışmaların ödüllendirilmesi, yeni ve özgün çalışmaların teşvik edilmesi ve alana dair farklı yaklaşımların geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

"SİVİL TOPLUMUN GELECEĞİ" PANELLERİ

"SİVİL TOPLUMUN GELECEĞİ" PANELLERİ

“Sivil Toplumun Geleceği Panelleri” kapsamında Türkiye’nin gelecek perspektifinde sivil toplumda “gençlik” ve “yeni yönelimler” konuları ele alındı.

Zirve Hakkında

Sivil Toplum Akademisi olarak 21 Mayıs 2022 tarihinde Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde Sivil Toplum Zirvesi’nin ilkini gerçekleştirdik.

İLKE Vakfı, Sivil toplumun küresel olarak yeniden konumlandırılması ve Türkiye’nin gelecek perspektifinde sivil toplumun aldığı rolü tanımlamak üzere “Geleceğin Sivil Toplumu” gündemiyle ilk kez SİVİL TOPLUM ZİRVESİ düzenlendi..

PROGRAM
Nerede?

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Üsküdar, İstanbul

Konuşmacılar

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr. Lütfi Sunar, Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Sümeyye Ceylan, Yavuz Yiğit, Zeynep Sena Soyyiğit, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan, Ali Kurt

Ne Zaman?

21 Mayıs 2022, Cumartesi
13.00-18.30

Düzenleyen

İLKE VAKFI
Sivil Toplum Akademisi

STA Hakkında

Sivil toplumun konuları, sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi tüm paydaşlarına sunmak amacıyla kurulmuştur. Çalışma sahası; eğitim, araştırma ve raporlama olmakla birlikte STA, sivil toplumun dikkat noktalarına yönelik çalışmalarını hem ulusal hem de uluslararası sahada sürdürme hedefindedir. STA, geliştirdiği projeler ve araştırmalar ile STK’ların kapasite, üretim ve iletişim kabiliyetlerine yönelik odak çalışmalar yapmaktadır.

Detaylı Bilgi

KONUŞMACILAR

KADİR SANCAR

Categories: Anlat Bana, Anlat Bize

Kadir Sancar, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun olan Kadir Sancar, meslek hayatına aynı yıl Ürdün’de Koray İnşaat’ta başladı. 2006 yılında Enka İnşaat’ta Rusya Moskova ofisinde Sözleşme Mühendisi olarak görev yaptı. Ardından, 2008 yılında Mott MacDonald Danışmanlık Mühendislik firmasının Rusya şubesine Proje ve Maliyet Müdürü olarak atanarak, Rusya ve akabinde Türkiye ofislerinde toplam 10 yıl boyunca kamu-özel işbirliği, proje yönetimi ve proje finansmanı alanlarında altyapı, sağlık, ulaştırma, gayrimenkul ve havacılık projelerinde teknik danışmanlık hizmeti sundu.

2018 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB) Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürü olarak görevine başlayan Sancar, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik, enerji ve kaynak verimliliği alanlarında çok sayıda projenin finansmanı ve uygulanması süreçlerinde etkin rol oynadı. Bu dönemde aynı zamanda, Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlık şirketinin Yönetim Kurulu’nda yer aldı.
2021 yılından itibaren ihracat, dış ticaret, madeni yağ ve turizm alanlarında faaliyet gösteren aile şirketi Selka Şirketler Grubu’nda iş hayatına devam etmektedir.

Gençlik yıllarından itibaren farklı alanlarda sivil toplum faaliyetlerinde bulunan Kadir Sancar, 6 Şubat depreminin hemen ardından, deprem bölgesinde aşevi kurulmasına öncülük etmiştir. Gönüllü hareketi olarak başlayan ve daha sonra “Gönül Mutfağı” adını alan sivil inisiyatifin kurucularındandır. Kadir Sancar iş hayatındaki tecrübelerini sosyal sorumluluk projeleriyle birleştirerek topluma katkı sağlamaya devam etmektedir.

KADİR SANCAR

Kadir Sancar, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2004 yılında...

TURGAY ALDEMİR

Categories: Panel Konuşmacıları

Turgay Aldemir, 1987 yılında Gaziantep üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne yerleşmiştir. Aynı yıllarda Gaziantep’te arkadaşları ile birlikte kitabevi, radyo ve vakıf kuruculuğu gibi faaliyetlerde bulunmuş, dünyanın değişik bölgelerinde yardım, eğitim ve kültürel çalışmalara katılmıştır.

Turgay Aldemir, İslam dünyasının çeşitli bölgelerindeki sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal hareketlerinin çalışmaları üzerine araştırmalar yapmış, 2006 yılında hedef ve fikir birlikteliğine sahip vakıf ve derneklerin çatı kuruluşu olan Anadolu Platformunun kurucuları arasında yer almıştır.

Çeşitli panel ve çalıştaylarda tebliğler sunmuş, gazete ve dergilerde çeşitli alanlarda makaleleri yayınlanmıştır. Turgay Aldemir’in Arapçaya da çevrilen “Tarihin Nöbet Değişiminde Zamanın Ruhu”,”O’na Yolculuk”, “Bilgi ve Bilinç” ve ” Muhasebeden İnşaya Aklı Selim” yayınlanmış kitaplarıdır.

TURGAY ALDEMİR

Turgay Aldemir, 1987 yılında Gaziantep üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne yerleşmiştir....

EVREN AYDOĞAN

Categories: Panel Konuşmacıları

Evren AYDOĞAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında doktora adayıdır. Uluslararası İlişkiler alanında lisans (Ankara Üniversitesi Üniversitesi, Ankara) ve
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesine (Boğaziçi Üniversitesi,
İstanbul) sahiptir. 5 yıldır IDEMA'da yönetim kurulu üyesi ve 2 yıldır İhtiyaç Haritası İcra
Direktörü olarak görev yapmaktadır. Bugüne kadar sosyal kalkınma, yerel kalkınma, insani
yardım alanlarında pek çok farklı kurumda ve projede görev almıştır.

EVREN AYDOĞAN

Evren AYDOĞAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu...

M. BÜLENT DENİZ

Categories: Panel Konuşmacıları

Mehmet Bülent Deniz, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1988 yılından bu yana İstanbul’da hukuk danışmanlığı ve avukatlık yapmaktadır.  1997’de kurmuş olduğu, 11 yıl süre ile Genel Başkanı olarak görev yaptığı Tüketiciler Birliği; kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği etkinlikler, kampanyalar, açtığı davalar, on binlerce tüketiciye ulaştırdığı ücretsiz hukuki yardım ve benzeri çalışmaları ile uluslararası sivil toplum örgütü niteliği kazanmıştır.

Deniz, Hasta Hakları Kurulları’nın kurulması ve mevzuatının yürürlüğe girmesini sağladı. Merkez bünyesinde özellikle genç hukukçuların mesleki ve entelektüel nosyonlarını geliştirecek çalışmalar gerçekleştirdi. Sivil toplum örgütlerinin iletişimi ve dayanışmasını kolaylaştıran en büyük sivil iletişim ağı ile Türkiye’de sivil toplum örgütlenmesine olumlu katkıda bulundu. Güvenli Gıda olgusuna yönelik birçok oluşumun doğmasına yol açtı. Düşünce özgürlüğü konusunda, birçoğu uluslararası boyutta girişim ve eylemlilik sürecinde yer aldı.

İnsan hakları, tüketici hakları, hasta ve hasta yakını hakları, sivil itaatsizlik, sivil toplum örgütlenmesi hususlarında çeşitli kurum ve kuruluşlarda konsey delegesi, meclis üyesi, bölge temsilcisi, kurul üyesi, aktivist olarak rol oynamıştır. Birçok derneğin kurucusu, yönetim kurulu üyesi ve üyelik pozisyonunda da bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir.

M. BÜLENT DENİZ

Mehmet Bülent Deniz, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur....

SALİH YÜZGENÇ

Categories: Moderatör-1

İstanbul Sarıyer doğumludur. Atatürk Üniversitesi Gazetecilik mezunu olup; çeşitli medya kuruluşlarında muhabirlik, editörlük ve metin yazarlığı yapmıştır. Farklı yıllarda birçok STK’da yöneticilik görevlerinin yanında yurt içi ve yurt dışında gönüllü projelerde bulunmuştur. 2014-2019 yılları arasında yaptığı “Genç Zamanı” isimli radyo programı “Dert Konuşturdu” ismiyle kitaplaşmıştır. 2020-2021 yıllarında TVNET’te sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin konuk olduğu “Sosyal Mesaj” adlı TV programını hazırlayıp sunmuştur. TRT Türk’te haftalık olarak yayınlanan “Balkan Saati” isimli gezi programını hazırlayıp sunmaktadır. GSB Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde vermiş olduğu Gazetecilik ve Dergicilik eğitimleri 2 yıldır devam etmektedir. Reklamcılık ve metin yazarlığı yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

SALİH YÜZGENÇ

İstanbul Sarıyer doğumludur. Atatürk Üniversitesi Gazetecilik mezunu olup; çeşitli medya...

OZAN SARIER

Categories: Anlat Bana, Anlat Bize

İtalya’nın Floransa şehrinde 1985 yılında doğan Ozan Sarıer, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik bölümünde kompozisyon ve teknoloji üzerine tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM)’nde ses mühendisliği ve ses tasarımı alanında araştırma görevlisi olarak eğitimine devam etmiştir. Doktora eğitimini 2020’de tamamladıktan sonra, İTÜ-MIAM ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almaya başlamıştır. Sarıer, birçok profesyonel kayıt projesinde kayıt, mis ve mastering mühendisi ve yapımcı olarak yer almıştır. Ağırlıklı olarak klasik müzik üzerine olmak üzere birçok müzik türünde çalışmaları bulunmaktadır. Üzerinde çalıştığı araştırma alanları insan-bilgisayar etkileşimi, etkileşim tasarımı, dijital ve yazılım müzik enstrümanları, sanal gerçeklik, bilgisayar destekli performans/kompozisyon ve benzeri konuları kapsamaktadır.

OZAN SARIER

İtalya’nın Floransa şehrinde 1985 yılında doğan Ozan Sarıer, lisans eğitimini...

Fatma Büşra Karakuş

Categories: Anlat Bana, Anlat Bize

Fatma Büşra Karakuş, İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji alanında lisans eğitimi almış ve ardından İstanbul Gelişim Üniversitesinde psikoloji üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Karakuş, İSTKA Sanatla Gelişim ve Bilişim Merkezi’nde Proje Koordinatörü olarak görev yapmakta ve aynı zamanda “Kardeşliğe Bir El Uzat” projesinin koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Fatma Büşra Karakuş

Fatma Büşra Karakuş, İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji alanında lisans eğitimi almış...

AYŞENUR DÖNMEZ

Categories: Anlat Bana, Anlat Bize

Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamlayan Ayşenur Dönmez, lisans eğitimi esnada Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitimini alarak mezun olmuştur. Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde PDR alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Aynı zamanda Yeryüzü Çocukları Derneği’nde Proje Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

AYŞENUR DÖNMEZ

Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamlayan...

MELİKE ÇAĞLIYAN

Categories: Moderatör

4 Ağustos 1997 doğumlu sosyal girişimci. Sivil toplum alanında çalışmaya 14 yaşında bireysel olarak başladı. Pek çok sosyal farkındalık projesinde görev alan Çağlıyan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur. Bir Küçük Mucize Topluluğu’nu kurarak, dernek faaliyetleriyle birlikte çalışmalarını yürüten Çağlıyan, Bir Küçük Mucize Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olup hala görevine Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir. Aynı zamanda sosyal politikalar alanında çalışmayı sürdürmektedir.

MELİKE ÇAĞLIYAN

4 Ağustos 1997 doğumlu sosyal girişimci. Sivil toplum alanında çalışmaya...

PROGRAM

13.00-14:30Açılış Konuşmaları ve Sivil Toplum Ödülleri Töreni
14.45 - 16:20Panel Afetlerde Sivil Toplum Dayanışması ve Sürdürülebilirlik
16:30 - 17:105 Dakikada Anlat Bize
17:20 - 18:00Gençler Tartışıyor
Saat14:00Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Yıldız Teknik Üniversitesi
Saat14:00Prof. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Saat14:00Prof. Dr. Gökhan Tuncel İnönü Üniversitesi
Moderatör15:30Erol Erdoğan Moderatör
Saat15:30Sümeyye Ceylan Usturlab Atölye
Saat15:30Zeynep Sena Soyyiğit İyilikhane Çocuk Derneği
Saat15:30Yavuz Yiğit OkulDışı
Saat15:30Süleyman Ragıp Yazıcılar Uluslararası Genç Derneği
Moderatör17:00Prof. Dr. Ömer Torlak Moderatör
Saat17:00Prof. Dr. M. Lütfi Arslan İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Saat17:00Ali Kurt İDSB Genel Sekreteri
3Oturum
9Konuşmacı
3Sivil Toplum Ödülü

Sık Sorulan Sorular

Zirve nerede olacak?

Zirve, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde olacak.

Zirve kaç gün sürecek?

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü yapılacak Zirve, tek gün planlanmıştır.

Zirvede konuşulan konular kimi ilgilendirir?

Zirve, sivil toplum kuruluşlarında çalışan profesyoneller ve gönüllüler başta olmak üzere ilgili herkesin faydalanacağı sunumları içermektedir.

Zirveye katılım ücretsiz mi?

Zirveye katılım ücretsizdir.

Şehir dışından gelen katılımcılar için ulaşım ve konaklama desteğiniz var mı?

Şehir dışından gelen katılımcılar için ulaşım ve konaklama desteği bulunmamaktadır.

Size nasıl ulaşabilirim?

Her türlü soru, talep ve önerilerinizi sta@ilke.org.tr adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.

DÜZENLEYENLER

DESTEKÇİ